ProduktySPLIT

Split klimatizace je nejpoužívanější typ klimatizace vůbec. Chladivo v tomto systému koluje v potrubí mezi vnitřní jednotkou s výparníkem, která přijímá teplo ze vzduchu v místnosti (fouká do místnosti studený vzduch) a odvádí ho pomocí chladiva k jednotce vnější, která teplo dále předává do vzduchu mimo chlazený prostor - obvykle na fasádě domu, balkonu apod.

Naprostá většina split klimatizací navíc dokáže otočit svůj chod a fungovat jako tepelné čerpadlo k energeticky velmi úspornému vytápění . Tyto jednotky tak mohou být používány celoročně.

MULTI SPLIT

Multi split představuje zajímavé řešení pro domácnosti, kanceláře, obchodní prostory, restaurace apod. vyžadující flexibilní, účinný a spolehlivý systém klimatizace. K jedné venkovní jednotce je možné připojit několik jednotek vnitřních. Propojení se realizuje pomocí měděného potrubí. Plusem tohoto systému jsou minimální nároky na prostor a zajištění jak účinného chlazení, tak vytápění v několika místnostech najednou.

Venkovní jednotky se umisťují nejčastěji na fasádu domu (na konzoli), nebo na střechu, balkon či přímo na zem. Záleží na konkrétních podmínkách. Máme 4 základní typy vnitřních jednotek: nástěnné, kazetové, kanálové a podstropně-parapetní. Je možné připojení až 5 vnitřních jednotek.

VRV

Systémy VRV pracují podobně jako Split systémy s přímým výparem chladiva a umožňují napojení až 16 ks vnitřních jednotek na jednu jednotku vnější. Dodávají se ve variantách pouze pro chlazení, s tepelným čerpadlem, nebo s rekuperací tepla mezi místnostmi. Chladící (topný) výkon systému je 14-28 kW, kombinací zařízení v systému VRV PLUS lze dosáhnout výkonu až 82 kW s možností napojení až 48 vnitřních jednotek. Jednotlivé vnitřní jednotky o chladícím / topném výkonu 2,2-14 kW mohou být v provedení nástěnném, podstropním, kazetovém (do podhledu), satelitním (do podhledu), nebo do VZT potrubí. Rozvod potrubí chladiva je řešen páteřním potrubím, ze kterého vedou odbočky k jednotlivým vnitřním jednotkám. Maximální délka potrubí chladiva k nejvzdálenější vnitřní jednotce může být až 150 m.